Wojna Obronna Polski w rejonie ziemi niżańskiej

Dowodzący grupą “Stalowa Wola” wojska polskiego ppłk. Stanisław Trzebunia bronił przepraw na Sanie na odcinku Rozwadów – Ulanów. 13 września 1939 roku wobec realnego zagrożenia jakie stwarzały bez wątpienia niemieckie oddziały zmotoryzowane, rozkazał wysadzić mosty na Sanie od Rozwadowa do Ulanowa. Niemcy swoimi pojazdami pancernymi usiłowali sforsować rzekę, ale żołnierze Trzebuni udaremnili te zamiary i kilka pojazdów nieprzyjaciela rozbili w […]

Read more

FOTORELACJA Z ULANOWA

Ulanów – siedziba Gminy i Miasta pięknie położony w widłach rzek Sanu i Tanwi, w północnej części województwa podkarpackiego, pośrodku powiatu niżańskiego jako osada istniał już około 900 lat temu. Najstarsza wzmianka o Ulanowie pochodzi z krótkiej wzmianki Jana Długosza w “ Liber Benefitiorum”, gdzie osade ta nazywa autor “Szan Przewosz” przy opisie Bielin. Długosz traktuje tą osadę jako targowisko […]

Read more