Obowiązki pracodawcy podczas niskich temperatur

„Temperatura w biurze nie niższa niż 18 stopni C., posiłki regeneracyjne, ciepłe napoje i odzież, a w przypadku pracujących na zewnątrz pomieszczenie do ogrzania się. Państwa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązkach pracodawców wobec pracowników podczas niskich temperatur. Inspekcja przypominam, że przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ograniczeniem negatywnych skutków związanych z pracą na mrozie. Podstawowym obowiązkiem pracodawców […]

Read more