Park Wilsona w Poznaniu

Park Wilsona w Poznaniu wcześniej znany jako Ogród Botaniczny (do 1925 roku) zajmuje powierzchnie 7,2ha. Historia powstania parku sięga roku 1834, w którym to tereny wykupiło Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic. Na owym terenie początkowo powstała szkółka drzew, którymi obsadzano miejskie ulice oraz place. W 1902 roku Towarzystwo przekazano miastu, którą w konsekwencji udostępniono publicznie. W kolejnych latach […]

Read more