Romana Dmowskiego na konferencji pokojowej w paryskim Wersalu.

Preludium We wtorek 29 stycznia minęła setna rocznica wygłoszenia przemowy Romana Dmowskiego, w której przedstawił polskie postulaty w sprawie kształtu polskiej granicy po zakończonej w 1918 roku I wojnie światowej. Przemowa Jako przywódca Komitetu Narodowego Polski. Dmowski reprezentował godnie odradzające się po pierwszej wojnie światowej państwo Polskie, w czasie trwania konferencji w paryskim wersalu. Na posiedzeniu Rady Dziesięciu (Tą radę […]

Read more

Czas uroku Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej

Czas uroku Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej jest również okazją do wielu rozmaitych spotkań ze śpiewem kolęd i pastorałek. W naszym mieście miłośnicy grania, śpiewania i słuchania mają tych momentów pod dostatkiem. Najwięcej artystów w Stalowej Woli gromadzi Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu naszych chórów oraz orkiestry dętej z miejskiego domu kultury, który rokrocznie odbywa się w Konkatedrze. Koncert będący […]

Read more

Seniorzy w gminie Ulanów coraz aktywniejsi

Mieszkańcy gminy Ulanów w wieku 60+ po raz kolejny mieli możliwość uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”. Na realizację projektu zatytułowanego „Gminna Sieć Wsparcia Seniorów” Stowarzyszenie otrzymało w 2019 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 92.457, 00 zł. Cel projektu –to poprawa jakości życia osób starszych, wzbudzanie ich aktywności społecznej […]

Read more

Wojna Obronna Polski w rejonie ziemi niżańskiej

Dowodzący grupą “Stalowa Wola” wojska polskiego ppłk. Stanisław Trzebunia bronił przepraw na Sanie na odcinku Rozwadów – Ulanów. 13 września 1939 roku wobec realnego zagrożenia jakie stwarzały bez wątpienia niemieckie oddziały zmotoryzowane, rozkazał wysadzić mosty na Sanie od Rozwadowa do Ulanowa. Niemcy swoimi pojazdami pancernymi usiłowali sforsować rzekę, ale żołnierze Trzebuni udaremnili te zamiary i kilka pojazdów nieprzyjaciela rozbili w […]

Read more

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Nisku – 11 Listopada 2019

Tegoroczne obchody uroczystości 101 Rocznicy Odzyskane przez Polskę Niepodległości w Nisku tradycyjnie rozpoczęły się od mszy św. za Ojczyznę w Sanktuarium św. Józefa. Po mszy przedstawiciele władz złożyli kwiaty pod „Tablicą Katyńską” oraz „Tablicą Żołnierzy AK”. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac Wolności Po dotarciu na miejsce rozpoczęła się drugiej części uroczystości. Przemówienie wygłosili Posłowie na Sejm RP Marcin […]

Read more

Dzień Edukacji Narodowej w Nisku

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Podczas uroczystości w NCK Burmistrz Waldemar Ślusarczyk złożył nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia,  pogratulował sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Podziękował za codzienną […]

Read more

W ubiegły tygodniu w Ulanowie odbyła się międzynarodowa konferencja, której głównym celem było ustalenie szczegółów dotyczących wpisu Flisactwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W Hotelu „Tanew” w Ulanowie  flisacy gościli między innymi delegacje zaprzyjaźnionych flisaków z Niemiec, Łotwy i Czech na czele z Prezydentem Europejskich Flisaków – Jaroslavem Camplikiem. Największą rolę konferencji odegrała Joanna Cicha- Kuczyńska, radca Ministra Departamentu […]

Read more
1 2 3 13