Sopockie „przejście” od PKP do Mola

Fot galeria z Wyjazdu do Sopotu. „Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscu, gdzie dziś jest ul Haffnera w Sopocie, było tam już w VII wieku. Teraz działa tam skansen archeologiczny, dostępny zwiedzającym. Sama miejscowość pojawiła się w dokumentach w 1186 roku. Ściślej rzecz ujmując, w dokumencie fundacyjnym klasztoru Cystersów, wymienione zostały osady Gręzowa i Sawowia, które były wśród czterech wsi należących do oliwskiego opactwa. […]

Read more