Zabytki Góry – Wieża Ciśnień

Wieża Ciśnień została zbudowana w 1915 roku. Budowla jest monumentalna i potężna, jako integralny element sieci wodociągowej miasta, który służył do 2013 roku. Wysokość budowli liczy 38m, średnica wieży to 9m, a największe miejsce kopuły liczy ponad 13m. Przy bardzo ładnej pogodzie można zobaczyć nawet dym wydobywający się z Huty Miedzi w Głogowie oddalonej o ok. 35 km w linii […]

Read more