Ubezpieczenia Grupowe (Pracownicze)

Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt, który odróżnia się od tego indywidualnego przede wszystkim niższą składką. Na czym jednak dokładnie polega, jakie ma swoje inne zalety, a co jest jego wadami i przede wszystkim, kto może z niego skorzystać?

Czym są ubezpieczenia grupowe?

Grupowe polisy na życie to ubezpieczenia, które związane są głównie z zakładami pracy, bo to właśnie tam najczęściej można z nich skorzystać i jak sama nazwa wskazuje – nie są skierowane do poszczególnych klientów, a całych grup, traktowanych jako ogół. Ubezpieczenia te gwarantują ochronę pracownikom (oraz ich rodzinom) na wypadek nie tylko samej śmierci, ale także np. nieszczęśliwego wypadku, który spowodował całkowitą niezdolność do pracy czy np. urodzenia dziecka bądź śmierci rodziców (sam zakres zależy już od wybranej oferty).

Kto korzysta na ubezpieczeniu grupowym?

Taka grupowa polisa na życie to rozwiązanie wygodne tak dla pracowników, jak i samych pracodawców. Ci pierwsi, mogą liczyć na atrakcyjniejsze stawki (z bardzo prostego powodu – firma ubezpieczeniowa dociera jednorazowo do znacznie większej liczby klientów, dzięki czemu może zaoferować zniżki). Ci drudzy, mogą cieszyć się… lepszym PR-em zbudowanym wokół ich zakładu pracy (ot taki sygnał wysłany do otoczenia w rodzaju „nam nie jest obojętny stan zdrowia naszych podopiecznych”). Należy jednak być świadomym, że to, iż grupowe polisy kierowane są do pracowników nie musi wcale oznaczać, że wszelkie związane z nimi koszta pokrywa pracodawca. Oczywiście – ten może regulować ich część, jak i całość, bardzo często jednak przerzucane jest to w całości na pracowników i co miesiąc jest to zwyczajnie potrącane im z wynagrodzenia.

Ograniczenia co do grupy

Towarzystwa nie zakładają górnych ograniczeń co do wielkości grupy, aby jednak takowa powstała najczęściej musi się zebrać określona, minimalna liczba osób (w PZU jest to dla przykładu 8 osób). Ograniczenia istnieją jednak w przypadku samego wieku – widełki najczęściej są jednak odpowiednio szerokie i wahają się w przedziałach od 20 do 70 lat. Pozostając pośrednio przy temacie wieku – ważnym aspektem polis grupowych jest to, że z powodu, iż klienci nie są traktowani indywidualnie, ale właśnie jako ogół – stan zdrowia poszczególnych członków grupy nie gra tu żadnej roli. Nikt nie będzie więc od nas wymagał badań lekarskich – jest to więc szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób w podeszłym wieku nie cieszących się nienagannym zdrowiem, które w przypadku ubiegania się o indywidualną polisę mogłyby jej w ogóle nie otrzymać, bądź – na dużo mniej korzystnych zasadach.

Negatywne strony ubezpieczenia grupowego

Taki brak indywidualnego podejścia do ubezpieczanego nie zawsze musi być nam jednak na rękę. Zakres naszej ochrony w przypadku przystąpienia do polisy grupowej nie musi przecież odpowiadać w pełni naszym potrzebom. Młode osoby, na początku kariery zawodowej dla przykładu nieszczególnie muszą być zainteresowane ochroną na wypadek zawału mięśnia sercowego, a niestety – płacić będą składki w takiej samej wysokości co osoby, które taką opcją są już bardzo zainteresowane (ponieważ składki są takie same dla wszystkich, wysokość późniejszych świadczeń również). Zanim więc podpiszemy się pod umową – warto szczegółowiej zapoznać się z jej warunkami, bo może okazać się, iż w bardzo małym stopniu obejmuje interesujące nas świadczenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o grupowych ubezpieczeniach na życie? W odróżnieniu od tych indywidualnych, nie są podpisywane na czas nieokreślony, a na okres np. roku lub dwóch (z możliwością oczywiście automatycznego przedłużenia). Z samej umowy możemy oczywiście zrezygnować w dowolnym momencie, pamiętać musimy jednak o okresie wypowiedzenia. Wypada też wiedzieć, iż ubezpieczenie przestaje obowiązywać w momencie utraty bądź zmiany zakładu pracy.

ŹRÓDŁO: https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/ubezpieczenie-grupowe/

Zgłoszenie dla ubezpieczenia grupowego